Fuik Nieuwkoop 2020 afgelast

Nieuwk00p – Zonde maar niet getreurd…..

Na het indienen van de vergunningaanvraag en de bijbehorende stukken heeft het bestuur een gesprek gehad bij de gemeente. In overleg is besloten om Fuik Nieuwkoop 2020 niet door te laten gaan.
Aan tafel met
De organisatie heeft er goed met elkaar over gesproken en ondanks de uitkomst was het een positief gesprek. De burgemeester heeft ze met open armen ontvangen en het deed hun goed om te horen dat de gemeente niet alleen het feest, maar ook het innovatieproject m.b.t de afstandslatten veelbelovend vinden.
Waarom niet?
Eén van de belangrijkste redenen dat het evenement niet door gaat is het veiligheidsaspect. Door corona zijn er op dit moment maar weinig evenementen en de evenementen die er wel zijn, trekken hierdoor heel veel bezoekers. Zo zou Fuik Nieuwkoop 2020 wel eens veel groter kunnen worden en ook bezoekers van ver buiten de gemeente kunnen trekken. Dat vraagt om een heel andere aanpak en extra maatregelen, die op dit moment niet haalbaar zijn.  Als ze iets doen, willen ze het goed doen en ook jullie veiligheid kunnen garanderen, aldus de organisaie.
Wat nu?
“Laten we dit nieuws positief bekijken, voor volgend jaar gaan we er voor zorgen dat er een groot fuik feest op de Nieuwkoopse plassen gaat plaatsvinden. Hopelijk ook in samenwerking met de organisatie van Torrenschudders, want daar staan wij ook zeker voor open. Niets is beter dan de krachten te bundelen in plaats van te concurreren.” De organisatie van Fuik en de gemeente hopen op  begrip van de mensen die het feest supporten en naar het feest wilde gaan. Het is aan de organiastie om samen met de gemeente te zorgen voor een nog toffer Fuik Nieuwkoop feest in 2021.