Frans Buijserd beëdigd als waarnemend burgemeester Nieuwkoop

Nieuwkoop – Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, heeft vandaag Frans Buijserd beëdigd als waarnemend burgemeester van de gemeente Nieuwkoop.
Buijserd was al sinds 2007 kroonbenoemd burgemeester van Nieuwkoop.
Begin dit jaar gaf Buijserd aan vanwege het naderen van zijn pensioengerechtigde leeftijd niet voor herbenoeming te willen opteren na het aflopen van zijn ambtstermijn op 15 december 2019. Vanwege de vele burgemeestersvacatures in Zuid-Holland is toen op verzoek van de commissaris met de fractievoorzitters en burgemeester Buijserd afgesproken de procedure voor een nieuwe burgemeester afgelopen september op te starten.
Gelet op het aflopen van de ambtstermijn van burgemeester Buijserd op 15 december, moet voor korte periode een waarnemend burgemeester aangesteld worden. Dit om de periode tot aan het aantreden van een nieuwe kroonbenoemde burgemeester te overbruggen.
Burgemeester Buijserd gaf aan, na overleg met de fractievoorzitters, graag bereid te zijn het tijdelijke waarnemerschap voor deze korte periode op zich te nemen. Naar verwachting heeft de gemeente Nieuwkoop een nieuwe kroonbenoemde burgemeester in februari 2020.
Buijserd was voor zijn periode in Nieuwkoop burgemeester in Aalburg (2003-2007) en voor het CDA wethouder in de gemeente Apeldoorn (1986-1988 en 1990-1998).