Fiets en Geniet

Nieuwkoop – Fietsclub ” Fiets en Geniet ” houdt op woensdag 3 aug. a.s. een fietstocht.

fietsengeniet

De snelheid is aangepast, plm. 16 km p. uur en we rijden plm. 35 km.

We fietsen via Nieuwveen, Bilderdam naar Langeraar voor de koffie in het verzorgingshuis ” De Aarhoeve “.

Na de koffie gaan we via Alphen a/d Rijn naar Nieuwkoop.

We verzamelen bij de parkeerplaats van het Ashram College aan de Lindelaan. We vertrekken om 9.30 uur.

Iedereen kan mee fietsen zonder ergens lid van te zijn.

Voor gemaakte kosten wordt een kleine bijdrage van 50 eurocent gevraagd.

Bij slecht weer gaat de tocht niet door.

 

Aansprakelijkheid: Iedereen fietst mee voor eigen risico. De organisatie kan niet

aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook.

 

Voor inlichtingen: Leo Visser, Gruttostraat 2, tel. 572608 of Piet Vroonhof, Lindelaan 29, tel. 572391.