Feestelijke viering bij Lourdesgrot

Zevenhoven – De jaarlijkse Eucharistieviering ter gelegenheid van Maria Tenhemelopneming bij de Lourdesgrot in Zevenhoven is zaterdag 18 augustus om 19.00 uur.

De voorganger is hulpbisschop Hendriks van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Het koor Revival zal de zang verzorgen. Ook kunnen er weer bloemen worden meegebracht.

Mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten kunnen een plaats reserveren bij het parochiesecretariaat.

Dat kan telefonisch (telefoon 0172-538291) of  via e e-mail zevenhoven@rkgroenehart.nl .

Al weken voor de viering  zijn vele vrijwilligers in de weer om alles in orde te maken voor deze viering. Elk jaar komen rond de 800 mensen uit de hele omgeving naar deze Eucharistieviering. Ook het hele jaar door bezoeken vele mensen de grot.

De parochiekern St. Jan Zevenhoven nodigt u van harte uit deze viering bij te wonen.