Feestelijke viering bij de Lourdesgrot in Zevenhoven

Zevenhoven – Op zaterdag 17 augustus om 19:00 uur is er weer de jaarlijkse Eucharistieviering ter gelegenheid van Maria Tenhemelopneming bij de Lourdesgrot in Zevenhoven.
De voorganger is bisschop van den Hende van het bisdom Rotterdam. Het koor Caecilia zal de zang verzorgen.
Ook kunnen er weer bloemen worden meegebracht.
Mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten kunnen een plaats reserveren bij het parochiesecretariaat. Dat kan telefonisch (telefoon 0172-538291) of via de e-mail
(zevenhoven@rkgroenehart.nl).
Al weken voor de viering zijn vele vrijwilligers in de weer om alles in orde te maken voor deze viering. Elk jaar komen rond de 800 mensen uit de hele omgeving naar deze Eucharistieviering. Ook het hele jaar door bezoeken vele mensen de grot.
De parochiekern St. Jan Zevenhoven nodigt u van harte uit deze viering bij te wonen.