Extra werkdag Natuurspeeltuin

Nieuwkoop – Er is nog 1 werkdag nodig om de natuurspeeltuin goed op orde te brengen.

20170610_natuurspeelplaats

Deze, voorlopig laatste, werkdag zal plaatsvinden op zaterdag 10 juni. De vrijwilligers verzamelen zich zoals gebruikelijk om 09:00 uur in verenigingsgebouw de Stal, Kennedylaan 33a, Nieuwkoop.
De aanwezigen werken tot ongeveer 12:30 uur, er is soep en drinken aanwezig.
Iedereen werkt naar eigen kunnen, je kan ook later komen en/of eerder vertrekken.
Alle beetjes helpen.

Jaar nodig
Het is nu een jaar geleden dat de IVN-natuurspeeltuin is geopend. De werkgroep is vanaf september vorig jaar bezig met het beheer van de tuin. Beheer van de beplanting en van de speelwerktuigen. Ze hadden daarmee geen ervaring. Het idee was dat ze tot april werkzaam zouden zijn in de tuin, daarna zou wekelijks gras maaien voldoende zijn.

Bij nader inzien was er toch meer werk voor o.a. twee onderdelen: het schoonmaken van de sloten en het maaien van het bosplantsoen. Dat laatste is nodig om de jonge boompjes en struiken voldoende groeimogelijkheden te geven.