Extra M Raad over supermarkt

Nieuwkoop – In het gemeentehuis te Nieuwveen is donderdagavond 11 oktober een extra meningsvormende raad ingepland over ‘Ter Aar – detailhandel in beweging’.

Het college van B&W heeft een raadsvoorstel gemaakt waarin men de gemeenteraad vraagt een drietal voorstellen te beoordelen en een keuze te maken. Het gaat over de voorgenomen vestiging van een supermarkt op het terrein achter de Intratuin Ter Aar.

Ongeveer jaar geleden werd bekend dat het terrein van eigenaar was gewisseld. Er rust een detailhandel bestemming op. Oorspronkelijk bedoeld voor een uitbreiding van Intratuin, maar ook het vestigen van een supermarkt was mogelijk. Omwonenden in opstand (te veel drukte/verkeer), ondernemers in opstand (nekslag voor lokale ondernemers) en de raad in opstand (ongewenste ontwikkelingen)

Er is veel gepraat in al dan niet geheime sessies, maar er zijn nu 3 varianten. Deze drie scenario’s legt het college voor aan de raad:

  1. De gemeente wint de juridische procedure. Er komt geen supermarkt achter de Intratuin, we passen het bestemmingsplan aan zodat de supermarkt er niet kan komen. Naar verwachting dient Hoorne Vastgoed dan een schadeclaim in bij de gemeente.
  2. De gemeente verliest de juridische procedure. Vomar opent de supermarkt en Hoorne Vastgoed verhuurt een even zo grote ruimte (tweede commerciële ruimte) aan andere winkeliers. Er ontstaat een tweede winkelcentrum in Ter Aar.
  3. Er komt een supermarkt in het centrum van Ter Aar (locatie De Vlinder) en woningen, met voorwaarde dat er ook een horecagelegenheid komt op deze locatie, zoals in 2017 toegezegd

Uw mening geven

Als u bij deze meningsvormende raad wilt inspreken meld dit dan tenminste 8 uur voor de aanvang van de vergadering bij de griffier. U kunt de griffier, E. van Holthe, bereiken op 0172-521308 of via de mail griffier@nieuwkoop.nl . Vermeld daarbij uw naam, adres en telefoonnummer en onderwerp. U kunt natuurlijk ook een mail of brief schrijven aan de gemeenteraad.