Extra investeren in beheerplan wegen

Nieuwkoop – Met name D66 was onaangenaam verrast door het collegevoorstel om extra te investeren in het beheerplan.


Donderdag 1 november vroeg Arnold v.d. Lee (D66) of er voortaan elke kwartaal een extra verzoek zou komen. Wethouder Ingwersen en haar ambtenaar legden uit dat er soms mee en soms tegenvallers zijn en dat bewonersinitiatieven soms ook extra kosten met zich meebrengen. D66: ‘Maar het kan toch niet zo zijn, dat we hierdoor elke keer met extra kosten worden verrast?’
Ook de VVD mengde zich in de discussie en viel vooral over de Walnootstraat. ‘Voor zo’n klein stukje straat is dat veel geld en op andere plaatsen is al wel e.e.a. geregeld. Ik snap het niet helemaal meer.’
Lisette Keijzers (SBN) wees D66 fijntjes op de mede door hun gesteunde motie over participatie van de inwoners. Van der Lee pareerde door te stellen dat het niet altijd meteen moet. ‘Dan kan je het plannen.’
Ook kwam er een verzoek vanuit D66 om gesprek te gaan met het IVN inzake de flora en fauna rondom het fietspad van de Molenweg (Zevenhoven) Wethouder Ingwersen zegde dat toe.
Een verzoek om verlichting bij dat fietspad wil de wethouder niet honoreren. ‘In het buitengebied gaan we geen extra licht brengen.’ Of het aanbrengen van kattenogen mogelijk is, wil zij wel (laten) onderzoeken

Het ziet er naar uit dat 15 november de raad akkoord gaat met dit collegevoorstel. Het gaat dan over de volgende projecten: – Walnootstraat in Ter Aar, ophogen en vernieuwen van verhardingsmaterialen € 200.000,-; Molenweg in Zevenhoven, fietspad ‘Rooiedijk’ omvormen naar een pad met betonplaten € 320.000,- ; Woonstraten Langeraar, de Van Wassenaerstraat meenemen in project : € 425.000,-