Extra investeren in beheerplan wegen

Nieuwkoop – Een aantal extra projecten om wegen te verbeteren wordt binnenkort opgepakt. Kosten: bijna 1 miljoen euro.

Met name D66 was begin november onaangenaam verrast door dit collegevoorstel. Wethouder Ingwersen en haar ambtenaar hadden al uitgelegd dat er soms mee en soms tegenvallers zijn en dat bewonersinitiatieven soms ook extra kosten met zich meebrengen. Ook de VVD had wat twee weken geleden nog bezwaren, maar donderdag 15 november was alles gladgestreken.

D66 was blij dat de gemeente in gesprek wil gaan met het IVN inzake de flora en fauna rondom het fietspad van de Molenweg (Zevenhoven) en ook krijgt de kruising fietspad&weg extra aandacht.

Het gaat in totaal om een extra krediet van in totaal € 945.000,- ter aanvulling op het beheerplan wegen 2017 t/m 2021 voor de volgende projecten: – Walnootstraat in Ter Aar, ophogen en vernieuwen van verhardingsmaterialen € 200.000,-; Molenweg in Zevenhoven, fietspad ‘Rooiedijk’ omvormen naar een pad met betonplaten € 320.000,- ; Woonstraten Langeraar, de Van Wassenaerstraat meenemen in project : € 425.000,-