Excursie langs het riviertje de Meije

De Meije – Staatsbosbeheer organiseert een speciale excursie door de mooie schraallanden langs het riviertje de Meije.
Ontdek wat de schraallanden zo speciaal maakt. Langs het riviertje de Meije, bij Zegveld,
ligt een van de weinige grote stukken schraalgrasland van West-Nederland en een relict van eeuwenoud agrarisch gebruik. Dit gebied is nog voor een groot deel in de oorspronkelijke staat zoals de landerijen er ca. 100 a 150 jaar geleden uitgezien hebben.
De landjes lagen te ver van de boerderij en werden daardoor nooit bemest, slechts gehooid. Zo ontstond voedselarm land met een bijzondere vegetatie. Ooit was heel het Groene Hart bedekt met dit soort schrale graslanden. Schraal klinkt arm, maar: hoe minder voedsel in de grond, des te rijker het leven. De schraallanden herbergen vogels, vlinders en bijzondere planten zoals blauwe zegge, moerasviooltje en klokjesgentiaan.
Op zaterdag 6 juli om 18:45 uur in eetcafé de Halve Maan Hazekade 20, 2411PP de Meije (Bodegraven) met koffie of thee. Na een korte uitleg gaan we het gebied in en om 21:00 uur zijn ze terug. Aanmelden  utrechtsewaarden@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van naam en tel.