Elkhuizen: Genoeg is genoeg

Nieuwkoop – Bij de behandeling van de beleidsregel Wonen en Vliegen maakte wethouder Guus Elkhuizen duidelijk dat hij niet nog meer vliegtuigen boven het Groene Hart wil.

vliegtuig

‘Genoeg is genoeg’, zei Elkhuizen, toen hij Jan Hardenberg (VVD) terecht wees, nadat deze had gewezen op het economisch belang van de luchthaven. Nick Draper (CDA) vroeg zich af of de kosten van isolatie op de gemeente te verhalen zijn, als de luchthaven en het rijk daarvoor niet meer aansprakelijk zijn. ‘Nee,’was het duidelijke antwoord van Elkhuizen. ‘Wie hier komt wonen, weet wat er aan de hand is en moet z’n eigen isolatie regelen.’

Als de staatssecretaris deze beleidsmaatregel goedkeurt, mag er iets meer gebouwd worden in de 20Ke zone, maar je moet wel isoleren. ‘Maar ja, als je naast een varkensboer gaat wonen, weet je dat je ook last van stank kunt ondervinden, ‘ zo werd er opgemerkt.

Het ging eigenlijk allang niet meer over de Beleidsregel, maar meer over het vliegverkeer. Juist nu de Kaagbaan buiten gebruik is, ziet Nieuwkoop, via de Aalsmeerbaan meer vliegtuigen over vliegen.

Elkhuizen betoogde dat hij zich (samen met andere gemeenten) wil wapenen tegen nog eens 100.000 vluchten. Zo’n groei kunnen we er niet bij hebben. Schiphol gaat zoeken waar nog ruimte zit in de aanvliegroutes. Ik zeg u: die zitten boven Nieuwkoop. Dat moeten we niet willen.’

De Beleidsregel Wonen en Vliegen wordt in de raadsvergadering van 11 mei als hamerstuk goedgekeurd.