Een bijdrage in de schoolkosten

Nieuwkoop – De gemeente Nieuwkoop vind het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen en gelijke kansen krijgen.

Daarom werkt de gemeente sinds vorig jaar samen met de Stichting Leergeld. Stichting Leergeld helpt gezinnen met schoolgaande kinderen tussen de 4 tot 18 jaar die het minder breed hebben door het betalen van bepaalde kosten.
De gemeente biedt via de stichting Leergeld gezinnen met laag inkomen onderstaande voorzieningen aan.
– Computer
– Fiets (voor kinderen op het voortgezet onderwijs)
– Verjaardagsbox voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar
– Laptop (wanneer verplicht door onderwijsinstelling)
– Schoolspullenpas
– Een dagje erop uit.
Stichting Leergeld geeft geen geld, maar verstrekt de (school)spullen in natura of in de vorm van een tegoedpas.
Aanvragen
Voor meer informatie en/of het indienen van een aanvraag ga naar www.elkkinddoetmee.nl/nieuwkoop. Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Het Centrum voor Jeugd en Gezin helpt u graag verder. U kunt contact opnemen via cjg@nieuwkoop.nl. Weet u niet zeker of u in aanmerking komt voor ondersteuning? Doe dan toch een aanvraag. Stichting Leergeld bekijkt uw aanvraag en laat u weten of u in aanmerking komt.