Duivels dilemma

Nieuwkoop – In het gemeentehuis te Nieuwveen heeft de gemeenteraad donderdagavond 11 oktober gediscussieerd over het onderwerp ‘Ter Aar – detailhandel in beweging’.

Een meningsvormende raadsvergadering over een voorstel van het college van B&W met drie varianten inzake de plannen voor de realisatie van een supermarkt achter de Intratuin (Kerkweg Ter Aar).

Drie scenario’s

  1. De gemeente wint de juridische procedure. Er komt geen supermarkt achter de Intratuin, we passen het bestemmingsplan aan zodat de supermarkt er niet kan komen. Naar verwachting dient Hoorne Vastgoed dan een schadeclaim in bij de gemeente.
  2. De gemeente verliest de juridische procedure. Vomar opent de supermarkt en Hoorne Vastgoed verhuurt een even zo grote ruimte (tweede commerciële ruimte) aan andere winkeliers. Er ontstaat een tweede winkelcentrum in Ter Aar.
  3. Er komt een supermarkt in het centrum van Ter Aar (locatie De Vlinder) en woningen, met voorwaarde dat er ook een horecagelegenheid komt op deze locatie, zoals in 2017 toegezegd aan de inwoners. Totdat de winkel in het centrum open kan, opent Vomar een tijdelijke supermarkt achter de Intratuin.

Het college adviseerde de raad om voor scenario C te kiezen. Voorafgaand aan de vergadering waren er acht insprekers.

Erik Swaab namens de Ter Aarse ondernemers stelde de raad voor om het juridische gevecht aan te gaan. Als men dat niet wil of kan, had hij nog een vierde variant: alternatieve ruimte voor de supermarkt (Vomar) in de bibliotheek en/of het Hubopand. ‘Er is bereidheid bij de lokale ondernemers om dit samen te realiseren.’

Voorzitter van de Verenigde Ondernemers Nieuwkoop, Leo Kooyman, zei dat niet alleen de ondernemers in de kern Ter Aar “last krijgen” van een extra supermarkt erbij. ‘Ook de omliggende kernen zullen dit merken. Ik zou zeggen, loop alle juridische mogelijkheden nog eens na en streef naar een (tijdelijke) supermarkt op het Lindenplein’

Bewoners Peter Albers (Molenstraat), Martin Vervaart (Kerkweg) en mevrouw van Paassen (Westkanaalweg) benoemden de verkeersveiligheid. Raadslid Annette Pietersen (D66) meldde dat er amper verkeersmaatregelen genomen worden inzake een tijdelijke vestiging van de Vomar achter de Intratuin. (die notitie was eerst geheim – red) Voor de bewoners is het onacceptabel dat er niks aan de verkeersveiligheid wordt gedaan. Ook de raadsleden maken hier een zwaar punt van.

Jan Houdijk van dorpsraad ‘t Vosje steunt de ondernemers in hun zogeheten D-variant en benadrukte eveneens de verkeersveiligheid.

De heer Minjon (advocaat namens supermarkten AH, Coop, Dirk en Spar) veegde de vloer aan met de uitkomst van eerder onderzoek dat Ter Aar er nog wel een supermarkt bij kan hebben. Daarbij zei hij dat een juridische strijd best veel kans van slagen had. ‘De overdracht was pas nadat de gemeente het voorbereidingsbesluit had genomen. Hoorne BV wist dus waar men aan begon.’

Mevrouw Reichenfeld (Hoorne/Vomar) was als enige inspreker, voorstander van het college-voorstel. Zij legde uit dat er goed overleg was gevoerd en dat Vomar wel degelijk “brood ziet” in een Ter Aarse vestiging. ‘Dat is vooral ook een visie op de lange termijn. We zijn niet van plan om weer snel weg te gaan. De Vlindervariant is voor ons een goed alternatief, de recent opegvoerde D-variant is dat niet.’

De raad kon daarna vragen stellen aan de wethouder en haar ambtenaren. Het ging vooral om de juridische kwestie, de verkeersveiligheid en de tijdklem.

Juridisch

‘Wat gebeurt er als we even niets doen?’ Dan mag Vomar vanaf nu meteen doorbouwen en vanaf 17 maart 2019 de supermarkt openen.

‘Een nieuw voorbereidingsbesluit nemen?’ Dat zou tijdwinst opleveren.

‘De strijd bij de rechter aan gaan?’ Gemeente kan winnen en dan komt er geen supermarkt, maar komt er wel een miljoenenclaim. Sommige partijen denken dat dat wel zal meevallen en dat er misschien wel een nieuwe aanbesteding zou kunnen plaatsvinden, als Vomar A-locatie De Vlinder nog zou willen hebben.

Gemeente kan verliezen en dan komt er gewoon een supermarkt achter de Intratuin

Tijdklem

De raad en de gemeente staan met hun rug tegen de muur, de tijdsdruk is hoog. Sommige partijen willen echt meer tijd. ‘Denk een aan de WoZoZo in Nieuwveen, IKC Ter Aar, projecten van vele jaren en dit zou er eventjes in een paar maanden door gejast moeten worden? We zouden echt een integrale visie moeten opstellen.’

Verkeersveiligheid

Dat lijkt het grootste item te zijn. Vrijwel alle partijen zijn het erover eens, dat het veilig moet. De wethouder en haar ambtenaren legden uit dat er niet veel meer verkeer naar Ter Aar zal komen, maar dat de verkeersstroom zich verplaatst. Dat er voor tijdelijke vestiging achter Intratuin weinig maatregelen worden genomen, viel niet in goede aarde.

Partijpolitiek

SBN en CDA lijken zich aan elkaar vast te houden en hoewel zij zich daar niet over hebben uitgelaten, gaan zij zeer waarschijnlijk voor variant C. Het is immers hun college die dat voorstelt. Zeer waarschijnlijk komen ze op 18 oktober met een motie of amendement voor betere verkeersveiligheid.

Natuurlijk Nieuwkoop is ook lid van het college, maar worstelt naast de veiligheid ook met de participatie. Niet iedereen heeft voldoende kunnen meepraten en de invulling van de Vlinderlocatie moet op andere manier tot stand komen. Waarschijnlijk zal NN de coalitie steunen en meegaan met SBN en CDA.

Het meest kritisch zijn VVD, D66 en SGP/CU. Deze partijen willen vooral meer tijd en participatie, waardoor automatisch ook de verkeersveiligheid beter geregeld kan worden. ‘Ik weet niet of ik volgende week al een weloverwogen beslissing kan nemen,’ aldus Elias van Belzen.