Dorpsvereniging in gesprek met bewoners

Nieuwveen – Dorpsvereniging Nieuwveen hield dinsdag 24 april 2018 een eerste algemene bijeenkomst in het gemeentehuis aan het Teylersplein te Nieuwveen.

Richard Schuit vertelt over WeHelpen

De ongeveer vijftig belangstellenden werden om 19.30 uur verwelkomd door voorzitter Wim v.d. Haak en na een introductie van de andere bestuursleden, gaf hij het woord aan de eerste van twee sprekers.
WeHelpen
Richard Schuit projectleider WeHelpen en medewerker bij TOM in de Buurt verzorgde een presentatie houden over WeHelpen. Hoe kunnen mensen in hun eigen omgeving / buurt dingen samen regelen en hoe letten ze op elkaar. Dat kan bijvoorbeeld via de website van WeHelpen, omdat daar vragers en aanbieders van hulp samenkomen. WeHelpen sluit aan bij lokale en regionale organisaties en ondersteunt bestaande initiatieven en daarom heeft de dorpsvereniging deze organisatie uitgenodigd. Het was een duidelijk verhaal, waarbij de digitale drempel nog wat hoog lijkt en ook waren er vragen over privacy. Als er behoefte is, kan de dorpsvereniging eventueel helpen of richting geven.
Woningstichting Nieuwkoop
Hanneke Burg en Frank Swager van de woningstichting Nieuwkoop (WSN) kwamen uitleg geven over het proces dat gaande is inzake de bouwlocatie A.H. Kooistrastraat. Een proces dat al meer dan 10 jaar loopt en dat door allerlei oorzaken nooit van de grond kwam. Daar is inmiddels verandering in gekomen, er is een woononderzoek geweest en er zijn plannen voor het starten van een klankbordgroep. Er waren veel vragen vanuit het publiek, vooral gevoed door het (te) lange proces tot nu toe. Voorzitter Wim v.d. Haak vroeg de aanwezigen om mee “vooruit” te denken. Onder andere bewoner Jan Leliveld was het daarmee eens: ‘Gedane zaken nemen geen keer en laten we met z’n allen proberen er wat moois van te maken, want het is een unieke plek in ons dorp en die kunnen we maar één keer goed inrichten.’
Na afloop van de presentaties was er nog gelegenheid om nader kennis te maken met de bestuurs- of werkgroepleden van de dorpsvereniging en rond 22.00 uur werd de bijeenkomst afgesloten.
Wie meer wil weten over Dorpsvereniging Nieuwveen, kan een mailtje sturen aan dorpsverenigingnieuwveen@gmail.com