Donderdag supermarktbesluit

Nieuwkoop – De gemeenteraad neemt donderdag 18 oktober een besluit over  ‘Ter Aar – Detailhandel in beweging’ (Intratuin, Vomar, De Vlinder en Lindenplein).

De vergadering is vanaf 20.00 uur te volgen in de raadszaal in Nieuwveen (Teylersplein 1). Over dit agendapunt heeft de gemeenteraad op 11 oktober al meningsvormend gesproken; deze vier uur durende (!) vergadering kunt u terugkijken via ‘(Live) uitzendingen gemeenteraad’.

Donderdag 18 oktober staat het collegevoorstel ter discussie. Het college stelt voor om de Vomar tijdelijk (4 tot 5 jaar) toe te staan achter Intratuin en ondertussen kan er gebouwd worden aan een nieuwe super, op de Vlinderlocatie. Daar moeten dan ook wel woningen en horeca bijkomen. Om e.e.a. te bekostigen moeten er ook woningen achter Intratuin komen. Het lijkt erop dat het merendeel van de raad zich achter deze variant schaart, waarschijnlijk voorzien van moties en/of amendementen over verkeersveiligheid en participatie.

De juridische variant (aanvechten van het bouwvoornemen) en het alternatief van de ondernemers (variant D) lijken onhaalbaar.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal 5 minuten inspreken; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl . Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken.