Denk mee over duurzame energie

Nieuwkoop – Als inwoner van de gemeente ontvangt u per briefkaart een uitnodiging voor een online bijeenkomst op maandag 16 november om 20.00 uur.

Tijdens de bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de Regionale Energie Strategie (RES) en kunt u meedenken over de mogelijkheden voor zonne- en windenergie in de gemeente.

Om deel te kunnen nemen aan de bijeenkomst kijkt u op www.denkmee.nieuwkoop.nl.

Nederland staat voor een grote uitdaging. In 2050 mogen we niet meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen (zoals gas en olie) en moet Nederland CO2 neutraal zijn. Alle gemeenten in Nederland moeten een verplichte bijdrage leveren om duurzame energie op te wekken. Gemeente Nieuwkoop maakt deel uit van de regio Holland Rijnland. Op 1 juli 2021 moet de regio een regionale energiestrategie (RES) hebben. In dit plan wordt ingegaan op energiebesparing, warmtebenutting, elektriciteitsproductie en duurzame vormen van mobiliteit in onze regio.

De gemeente Nieuwkoop vindt het belangrijk om u te informeren en horen graag uw mening en ideeën. Vanwege Corona kunnen zij u helaas niet persoonlijk te woord staan maar gaan we graag digitaal met u in gesprek op maandag 16 november om 20.00 uur. Op www.denkmee.nieuwkoop.nl vindt u meer informatie over dit onderwerp. Schrijf u in op denkmee.nieuwkoop.nl en zorg dat u erbij bent, het gaat tenslotte om uw woon- en werkomgeving.

Na het webinar van 16 november volgen nog enkele online bijeenkomsten. In het voorjaar van 2021 brengt de gemeenteraad een advies uit aan Holland Rijnland.