De Zudde collecteert voor Oranjefonds

Nieuwkoop – In de week van 22 t/m 26 mei 2018 wordt de collecte van het Oranje Fonds weer gehouden. Vrijwilligers van speeltuinvereniging De Zudde gaan hiervoor op pad.

Het Oranje Fonds organiseert het jaarlijkse NLDOET Dag. Hiermee steunt men organisaties en verenigingen bij het opknappen van onder andere clubgebouwen, speeltuinen en de natuur. Zo ook speeltuinvereniging De Zudde. Daarom collecteren de vrijwilligers van De Zudde en de helft van de opbrengt is voor de speeltuin en dus zeer welkom. De Zudde kan nog collectanten gebruiken. Wilt u meehelpen? Mail dan naar speeltuindezudde@hotmail.com Het collecteren kost u een uurtje van uw tijd en kan in uw eigen buurt, als u dat wenst.