De palen zitten er in

Nieuwkoop – De heer Van Vliet (98) en twee jonge leerlingen van Ashram College (Aidan en Marit) hebben dinsdag 6 november de laatste paal voor de nieuwbouw van het Ashram College geslagen.

Laatste paal voor nieuwbouw Ashram College

Het was dinsdagmiddag een feestelijke en zonnige bijeenkomst op het bouwterrein aan de Achterweg. Alle leerlingen hadden zich om de bouwplaats verzameld om de officiële handeling bij te wonen.

Marit, Aidan en de heer Van Vliet

De schoolleider sprak slechts kort: “Laat het heien beginnen” en daarna kon de paal ook daadwerkelijk de grond in.

Herinnering aan de drukste klas ….

Vooraf hadden leerlingen en leden van de ouderraad teksten op de paal mogen zetten. Na het heien was het meteen ook gedaan met de heiwerkzaamheden, de heistelling kon weer naar elders vertrekken.

In de rij voor een gratis patatje

Op het schoolplein was het nog even gezellig druk. Niet in de laatste plaats door de gratis frites en een optreden van de schoolband Detention.

Muziek van Detention