Data afvalinzameling in 2019 bekend

Nieuwkoop – De afvalkalender van Cyclus is weer opgesteld. Groen, grijs of anders, u vindt het allemaal op de gemeentelijke website.

Vrijwel alle activiteiten inzake de afvalinzameling staan op de afvalkalender. Dit jaar is de PMD (verpakkingen, blik en drinkpakken) inzameling op vrijdag in de oneven weken.

Bron: www.nieuwkoop.nl