D66 wil helderheid Intratuinlocatie

Nieuwkoop – Het terrein van de Intratuin vestiging in Ter Aar is ineens volop in het nieuws. Een grootgrutter heeft belangstelling getoond om er een supermarkt XXL te vestigen. D66 heeft vragen, de VVD weet er kennelijk al meer van.

Intratuin locatie Ter Aar

D66 Nieuwkoop kondigt aan dat fractievoorzitter Marco Oehlenschläger donderdag in de Meningsvormende Raad mondelinge vragen gaat stellen.
D66: ‘Op de facebookpagina van de VVD Nieuwkoop is een campagne-filmpje geplaatst met als onderwerp de onrust die er kennelijk in Ter Aar is omdat er achter de Intratuin de mogelijkheid bestaat dat er zich een grote supermarkt gaat vestigen.
D66 wil daarover de volgende vragen stellen aan het college: Zijn deze geruchten waar? Is er inderdaad een detailhandelsbestemming op het grote stuk grond achter het pand van de Intratuin gevestigd? Zo ja, sinds wanneer is deze bestemming erop gekomen? Met welk beoogd doel is deze bestemming erop gekomen? Kan binnen deze bestemming een supermarkt gevestigd worden of betreft het alleen een uitbreiding van het bestaande tuincentrum? Indien er inderdaad sprake is van de komst van één of meerdere supermarkten, is dit dan vanuit beoogd detailhandelsbeleid vergund? De VVD geeft aan dat “niet alle vergunningen” rond zijn. Zijn er al vergunningen afgegeven voor deze locatie? Als dat zo is; klopt dan de informatie van de VVD dat deze vergunningen “niet alle vergunningen” zijn? Vindt het college deze ontwikkeling ongewenst? Zo ja, welke maatregelen kan zij dan nog nemen?’