Coördineren loont

Nieuwkoop –  De aanstelling van ambtenaren die toezicht houden op werkzaamheden aan ondergrondse kabels en leidingen, pakt positief uit.

kabels leggen

In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 31 augustus werd een positieve begrotingswijziging voorgesteld.
De gemeente heft leges en ontvangt herstelvergoedingen voor werkzaamheden aan kabels en leidingen in de ondergrond. Sinds 1 mei 2014 werkt de gemeente Nieuwkoop met verbeterd beleid, een aangepaste legesverordening en het programma Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR). Hierdoor is het proces voor coördinatie en toezicht kabels en leidingen in de openbare ruimte gestroomlijnd.
De resultaten van dit proces zijn hogere legesopbrengsten en de opbrengsten voor herstel van straatwerk en groenvoorzieningen zijn ook vele malen hoger dan begroot. In totaal zo’n 275.000 euro.
Zowel Nicolette Oosterhof (CDA) als VVD’er Hans Kruit hadden vragen, maar die werden door wethouder Elkhuizen naar behoren beantwoord.  Wat nou precies de prestatie-afspraken zijn (vraag van Kruit) werd niet duidelijk, maar de algemene verwachting van de gemeente is dat er een toename van het aantal meldingen zal zijn.  De kwaliteit van verhardingen en groenvoorzieningen (gras en beplanting) zal hier uiteindelijk door verbeteren. De personele lasten voor coördinatie en toezicht worden gedragen door de leges en daardoor kan coördinatie en toezicht kostenneutraal worden uitgevoerd.
Officieel wordt deze begrotingswijziging in de raadsvergadering van 14 september geodgekeurd.