Consument praat mee over winkelgebieden

Nieuwkoop – De gemeente is een groot onderzoek gestart over de winkelbeleving in de gemeente Nieuwkoop door de inzet van de Belevingsmonitor.

Inwoners en ondernemers van de gemeente Nieuwkoop worden gevraagd naar hun winkelbeleving van de twee winkelcentra in de kern Nieuwkoop, het Reghthuysplein en het Kennedyplein. Zij kunnen deze winkelgebieden via een online enquête beoordelen op diverse onderwerpen zoals: openingstijden, winkelaanbod, online -en offline dienstverlening, winkelbeleving, horeca en cultuur/evenementen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Evize in opdracht van gemeente Nieuwkoop. Deelnemen aan het onderzoek kan via:

http://nieuwkoop.belevingsmonitor.nl/belevingsmonitor.nl

Waarom nu een onderzoek?

In september 2017 hebben drie werkgroepen, waaronder de werkgroep Detailhandel, een eindrapportage aan de gemeenteraad gepresenteerd. Eén van de vervolgstappen is duidelijkheid te krijgen over de toekomst van de detailhandel in de kern Nieuwkoop. Hiervoor is onderzoek naar de (toekomstige) behoefte en het koopgedrag van consumenten die de winkelgebieden bezoeken nodig. De uitkomsten van het onderzoek worden verzameld en geanalyseerd door de onderzoeker Prof. Dr. C.N.A. Molenaar. Vervolgens wordt het resultaat besproken met de ondernemers en gepresenteerd aan het gemeentebestuur.

Paul Platen, wethouder Economie, geeft aan: “Met deze aanpak stellen we de consument centraal. Uit het onderzoek wordt duidelijk hoe consumenten de twee winkelgebieden ervaren en beoordelen. De uitslag van dit onderzoek gebruiken we bij het beantwoorden van de vraag hoe de detailhandel in de kern Nieuwkoop toekomstbestendig blijft.”