College stemt in met aanvragen lokaal maatwerk

Nieuwkoop – De wooncorporaties Woningstichting Nieuwkoop en Woondiensten Aarwoude hebben beiden een aanvraag ingediend voor lokaal maatwerk. Via lokaal maatwerk kunnen de woningcorporaties zittende huurders en inwoners die een sociale huurwoning binnen de gemeente achterlaten voorrang geven op een nieuwe huurwoning.

Woningstichting Nieuwkoop vraagt het lokaal maatwerk aan voor het complex Aar en Amstel in het dorp Nieuwkoop. In het voormalig bejaardencentrum Aar en Amstel komen 41 sociale huurappartementen. Voor dit project betreft het lokaal maatwerk vooral huurders die een sociale huurwoning in de gemeente achterlaten. Naast bestaande huurders krijgen ook andere inwoners van de gemeente voorrang.

Woondiensten Aarwoude vraagt lokaal maatwerk aan voor negen sociale huurwoningen die worden gebouwd in Vivero, Langeraar. In de nieuwe woonwijk Vivero komen verschillende soorten woningen, waaronder 28 grondgebonden sociale huurwoningen. Via lokaal maatwerk vraagt Woondiensten Aarwoude om de negen levensloopgeschikte woningen met voorrang toe te wijzen aan huurders die een sociale huurwoning van Woondiensten Aarwoude achterlaten. Naast de bestaande huurders van Woondiensten Aarwoude krijgen ook andere inwoners van de gemeente voorrang, waarbij de inwoners uit Langeraar een voorrangspositie hebben.

Het college stemt in met beide verzoeken tot lokaal maatwerk. Dit is mogelijk op grond van de lokale beleidsruimte in de regionale huisvestingsverordening. Door dit besluit hebben inwoners van de gemeente Nieuwkoop een grotere kans op een sociale huurwoning. Daarnaast vindt het college het belangrijk dat het maatwerk de doorstroom in de sociale huurwoningen stimuleert. Op deze manier komen in de gemeente andere (bestaande) sociale huurwoningen vrij voor verhuur.

veiligopvakantie