Coalitiegesprekken van start

Nieuwkoop – Samen Beter Nieuwkoop (SBN), het Christen Democratisch Appèl (CDA) en Natuurlijk Nieuwkoop (NN) zijn zaterdag 7 april gestart met de coalitiebesprekingen.

René Vrugt leidt de formatiegesprekken

De komende weken komen de partijen 2 á 3 keer per week op verschillende plekken bijeen. De bijeenkomsten zullen steeds starten met een presentatie vanuit de ambtelijke organisatie over een bepaald thema. De gesprekken worden voorgezeten door de externe procesbegeleider René Vrugt. Gestreefd wordt donderdag 26 april de resultaten in de gemeenteraad te bespreken en de wethouders voor te dragen voor benoeming.

De andere partijen in de gemeenteraad – VVD, D66 en SGP-ChristenUnie – worden bij de start van de formatie actief in de gelegenheid gesteld hun punten mee te geven. Ook zal conform het advies van de informateur worden gewerkt aan een aantal raadsbrede teksten.

Dinsdagavond 17 april vindt een openbare avond plaats waar maatschappelijke partijen de gelegenheid hebben hun wensen en ideeën kenbaar te maken aan de onderhandelende partijen.