Clubgebouw De Bun krijgt een nieuwe bestemming

Noorden – In 1981 is in Noorden het clubgebouw DE BUN in gebruik genomen.

Bij aanvang door meerdere gebruikers, zoals het jeugdwerk, de EHBO en de toneelvereniging. Na een aantal jaar bleef voornamelijk Stichting Jeugdwerk Noorden en Peuterspeelzaal ’t Kruimeltje over als vaste gebruikers van het clubgebouw. Daarnaast werd het clubgebouw regelmatig verhuurd aan inwoners van Noorden voor het vieren van een verjaardag of een  klein feestje. Sinds 2009 werd het clubgebouw ook gebruikt door Polderpret, voor het organiseren van de Buitenschoolse Opvang voor de kinderen van Noorden. Omdat de laatste jaren het aantal kinderen in Noorden sterk is afgenomen, werd ook het gebruik van het clubgebouw door de Peuterspeelzaal en Stichting Jeugdwerk Noorden steeds minder. Door de nieuwe APV regeling van de gemeente is ook de particuliere verhuur voor feestjes sterk afgenomen. Bovendien zal het gebouw in de toekomst moeten voldoen aan de duurzaamheidsvoorwaarden, wat ingrijpende kosten met zich mee zal brengen. Om al deze ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden en het gebouw in de toekomst in stand te kunnen houden heeft het bestuur van De Bun gezocht naar een oplossing met een maatschappelijke meerwaarde voor Noorden. Het bestuur is blij te kunnen melden dat ze een oplossing hebben gevonden. Op termijn zal huisartspraktijk Noorden (Lammers /de Koning) zich vestigen in het clubgebouw. Met de nieuwe eigenaar zijn tevens afspraken gemaakt voor gebruik van het gebouw door o.a. Stichting Jeugdwerk Noorden. Naar verwachting zal begin 2021 de overdracht van het gebouw aan de nieuwe eigenaar plaatsvinden.