Centrummanager gezocht

Nieuwkoop – Er moet een centrummanager voor het centrum van de kern Nieuwkoop komen.

Tijdens de behandeling van het collegeprogramma maakte wethouder Antoinette Engwersen bekend dat er gezocht gaat worden naar een centrummanager voor het centrum van de kern Nieuwkoop. Tom de Kleer (VVD) maande tot spoed, omdat er anders misschien helemaal geen Regthuysplein meer is. Hij vroeg om een werkgroep op te starten om e.e.a. te realiseren. De wethouder zei dat al een er een werkgroep met ondernemers actief is. ‘Samen kunnen zij stappen nemen en wij ondersteunen dat en juichen dat zelfs toe.’

Ines de Ridder (SBN) zei dat er wel erg veel over het Regthuysplein wordt gesproken en vroeg zich af of er ook ondernemers vanuit het Kennedeydplein meepraten. Engwersen gaf aan dat die ondernemers dat niet willen.