Centraal stemmen tellen

Nieuwkoop – Bij de eerstvolgende verkiezingen wordt er geëxperimenteerd met het centraal tellen van de stemmen.

Het ministerie van BZK heeft gemeenten gevraagd mee te doen aan een experiment centraal tellen bij de verkiezingen. Deelname aan dit experiment kan alleen op basis van een raadsbesluit en dat is donderdag 15 november unaniem genomen. Het experiment is tijdens de verkiezingen in 2019 (de gecombineerde verkiezingen voor provinciale staten en waterschappen in maart en de Europees Parlementsverkiezing in mei 2019).