C. Nolet – Kolster nieuwe directeur WSN

Nieuwkoop – De Raad van Commissarissen van Woningstichting Nieuwkoop heeft mevrouw C. Nolet- Kolster per 1 mei 2018 benoemd als directeur-bestuurder van Woningstichting Nieuwkoop.

De Raad van Commissarissen is zeer verheugd met de komst van mevrouw Nolet als directeur-bestuurder om samen met de organisatie richting te geven aan de verdere ontwikkeling en positionering van Woningstichting Nieuwkoop. Mevrouw Nolet is afkomstig van Ymere, alwaar zij manager verhuur & verkoop was.

De keuze van mevrouw Nolet is in nauwe samenwerking met het managementteam en de ondernemingsraad tot stand gekomen. Daarnaast is de huurdersorganisatie in de gelegenheid geweest een advies te geven op het functieprofiel.

Caroline Nolet op LinkedIn: ‘Ik ben op dit moment Manager van de afdeling Verhuur en Verkoop van Ymere en verantwoordelijk voor 7 regiolocaties in de Metropoolregio Amsterdam.
Ik hou me graag bezig met strategische vraagstukken. Maar ook met de doorvertaling ervan naar de operatie. Daarover ga ik graag in gesprek. Zowel intern als extern.
Mijn kennis en ervaring op zowel landelijk en grootstedelijk niveau, alsook in de periferie, maakt dat ik elk gebied op een andere manier benader. Elk gebied vraagt om een andere strategie. Dat maakt mijn werk zo boeiend.’