Burgerhulpverlening en AED’s

Nieuwkoop – Bij een hartstilstand is acute hulpverlening in de eerste zes minuten van cruciaal belang voor de kans op overleven.

Het lukt ambulances helaas niet altijd om binnen deze tijd bij een slachtoffer te zijn. Daarom is de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) in de regio Hollands Midden per 31 maart 2016 gestart met het alarmeren van inwoners die (onbetaald) eerste hulp verlenen. Bij 112-meldingen van een vermoedelijke hartstilstand, zet de meldkamer de reanimatiemelding direct door naar de dichtstbijzijnde ambulances, brandweer en burgerhulpverleners. Burgerhulpverleners krijgen de oproep via het (‘buren’) hulpsysteem van Hartveilig Wonen. Bij een hulpvraag in de eigen omgeving kan een vrijwilliger op die manier snel ter plaatse zijn om de eerste hulp te verlenen.

Om de burgerhulpverlening goed in te kunnen zetten zijn, moeten er per dorp genoeg vrijwilligers en AED’s (Automatische Externe Defibrillators) zijn. Met behulp van een AED is de overlevingskans namelijk nog groter. Het apparaat geeft de patiënt een stroomstoot, waardoor het hart weer een normaal ritme krijgt. De AED’s moeten via buitenkasten bereikbaar zijn.

Het college vindt de burgerhulpverlening belangrijk en stelt de raad voor om actief in te zetten op burgerhulpverlening en de coördinatie daarvan te beleggen bij Hartveilig Wonen. In Nieuwkoop zijn inmiddels al veel beschikbare AED’s en hebben zo’n 144 vrijwilligers zich aangemeld. Om de burgerhulpverlening goed in te richten zijn echter zo’n 270 tot 300 vrijwilligers nodig. Daarnaast is goede training en begeleiding van de vrijwilligers belangrijk om snel de juiste hulp te kunnen bieden. Het college vraagt de raad geld beschikbaar te stellen voor de aanschaf en onderhoud van AED’s en opleidingen en nazorg voor de vrijwilligers. Naar verwachting bespreekt de raad dit voorstel tijdens de Meningsvormende Raad op 19 januari 2017.

veiligopvakantie