BTW wijziging niet sportief

Nieuwkoop – De Nederlandse wet op de omzetbelasting komt niet overeen met de Europese. Een wijziging is noodzakelijk en dat betekent inleveren voor sportorganisaties. Binnenkort is er een informatiebijeenkomst, zo laat de gemeente in een schrijven weten.

Door de wetswijziging vervalt het recht op aftrek van BTW voor gemeenten en niet winst beogende exploitanten van sportaccommodaties. Dat treft ook een aantal organisaties in onze gemeente. Er is al even contact geweest met StiBuNi (beheerder sportvelden) en nog voor december wil de gemeente een informatiebijeenkomst organiseren voor belanghebbenden.

Het recht op aftrek van BTW vervalt en dat betekent ruim 240 miljoen extra inkomsten voor de staat. Dat geld wil men wel terug laten komen in de maatschappij en ongeveer 87 miljoen moet weer bij de sportorganisaties terechtkomen. Er is een regeling in de maak waarbij men subsidie kan aanvragen voor o.a. onderhoud sportaccommodaties, aanschaf en onderhoud sportmaterialen.

In een informerende brief kondigt de gemeente Nieuwkoop een bijeenkomst aan (nog geen datum – red) maar er wordt ook een website genoemd waar meer informatie te halen is:

www.sportengemeenten.nl