Brandveiligheidscontrole

Regio – Toezichthouders controleerden 26 november 2019 in samenwerking met de brandweer en de politie steekproefsgewijs een woning boven een horeca-inrichting en een aantal (recreatieve) bijgebouwen bij twee woningen in Ter Aar en Zevenhoven op brandveiligheid en gebruik.


Eén pand en een aantal (recreatieve) bijgebouwen werden niet juist of door teveel mensen bewoond. Ook voldeden de meeste bouwwerken niet aan de eisen van brandveiligheid. De gebreken waren niet dermate ernstig dat direct ontruimd diende te worden. De eigenaren van de panden krijgen bericht dat de gebreken hersteld moeten worden en de onrechtmatige bewoning beëindigd moet worden en blijven. Als zij dit niet doen volgt een sanctie.