Bouwverkeer stapvoets door Teylerspark

Nieuwveen – Loonbedrijf J.M. van Vliet B.V. is enkele weken geleden gestart met het bouwrijp maken van de nieuwbouwlocatie Teylerspark in Nieuwveen.

Dit betekent dat men de locatie gaat voorbereiden op de bouw van woningen. Het werk bestaat uit de aanleg van de riolering en tijdelijke bouwwegen. De werkzaamheden rondt men waarschijnlijk voor het einde van het jaar af. Vanaf dat moment is de locatie gereed voor woningbouw.

Route bouwverkeer

Het bouwverkeer voor Teylerspark rijdt de eerste drie/vier weken in verband met de aanleg van de riolering, via de bestaande wegen N231, W.P. Speelmanweg, Korenveldweg en Teylersplein. Daarna rijdt de aannemer via de route N231, Laan der Verwondering. Met aannemer Van Vliet zijn afspraken gemaakt over het bouwverkeer. Om voor zo min mogelijk overlast te zorgen is met de aannemer afgesproken dat het bouwverkeer stapvoets rijdt in de wijk.