BIZ voor winkelcentrum Ter Aar

Nieuwkoop – De gemeenteraad besprak 1 november tijdens een meningsvormende vergadering het collegevoorstel om een zogeheten Verordening BIZ winkelcentrum Ter Aar vast te stellen en perceptiekosten in rekening te brengen.

Voorzitter van de winkeliersvereniging Ter Aar, Erik Swaab, kwam als inspreker e.e.a. toelichten en zei dat ruim driekwart van de circa 30 ondernemers voorstander is van een BIZ.
Een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied waar ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving en het bezoekersklimaat. Het is een bevoegdheid van de raad om via een verordening een BIZ aan te wijzen. De raad wordt eveneens op verzoek van de ondernemers- voorgesteld een bestemmingsheffing in te stellen, die alle ondernemers voor de BIZ moeten betalen. De heffingsgrondslag hiervoor zijn de OZB-objecten ‘niet-woningen’ in het bewuste winkelgebied BIZ centrum Ter Aar.
Swaab: ‘We betalen nu al ruim 300 euro per jaar en daarnaast moeten we soms “met de pet rond” om extra activiteiten te bekostigen. Met een vast bedrag van 499 euro per jaar kan het merendeel van de ondernemers vrede hebben.’
Ook in Nieuwkoop is een BIZ en daar betalen de ondernemers de heffing naar rato (het aantal meters dat zij bezitten). Ter Aar wil dat anders (vast bedrag) en de raad heeft daar niet al te veel moeite mee.
Berry Dors: ‘Hoe verhoudt dit zich met het Ondernemersfonds, dat nog opgestart moet worden?’ Wethouder Ingwersen en haar ambtenaar legden uit dat het één naast het ander best kan en dat het BIZ zelfs in het Ondernemersfonds past. ‘Eerst moeten we nog een haalbaarheidsonderzoekje doen,’ legde Ingwersen uit. Gezien de inspraak van Swaab zal dat dus wel gaan lukken.
Om kostenbesparend te werken stelde René Carlier (NN) voor om een dure accountantsverklaring (nodig voor de jaarrekening) vervangen kan worden voor een goedkopere, meer eenvoudige verklaring. Ook dat is mogelijk stelde Ingwersen.