Bijzonder interessante duurzame meetup / lezing

Ter Aar – Dinsdag 9 juli wordt er in het pand van stichting !Triggr een bijzonder interessante Duurzaam op Dinsdag meetup georganiseerd.

Het gaat – uiteraard – altijd over duurzaam ondernemen. Wij zoeken vooral de verbinding met ondernemers in het Groene Hart. Deze keer komt Irma van Seeters vertellen hoe je als duurzame ondernemer natuurlijk graag aan de buitenwereld wil laten zien hoe goed je bezig bent. Zeer interessante meetup voor alle ondernemers in het Groene Hart! Niet alleen om reclame te maken, maar ook omdat duurzaam ondernemen steeds vaker voorwaarde is voor het verkrijgen van fi nanciering, opdrachten en subsidies. Dan moet je dus goed kunnen aantonen wat je allemaal doet. Hoe dat werkt, komt Irma Van Seeters van Grant Thornton Accountants en Adviseurs toelichten tijdens de 6de Duurzaam op Dinsdag meetup aan de Middelweg 5 in Ter Aar. De deuren gaan om 19:30 uur open. Ben jij erbij? Aanmelden graag via een mailtje naar: info@duurzaamgroenehart.nl of via www.duurzaamopdinsdag.nl