Bijgepraat over Intratuin locatie

Nieuwkoop – Op de gemeentelijke website praat de gemeente de inwoners bij over de status van de bouwontwikkeling bij de Intratuinlocatie in Ter Aar.

Op 18 juni hield de gemeente een inloopspreekuur voor inwoners en ondernemers uit Ter Aar. Doel van de avond was om samen in gesprek te gaan over de huidige bouwontwikkelingen achter de Intratuin. Hier wil een vastgoedontwikkelaar een Vomar supermarkt openen. Het college en de gemeenteraad zijn geen voorstander van de vestiging van een supermarkt op deze locatie.

Tijdens inloopspreekuur haalden we veel informatie op

Raadsleden en medewerkers van de gemeente spraken tijdens de inloop met veel inwoners en ondernemers. Met elkaar is informatie uitgewisseld: welke opties en mogelijkheden zien de Ter Aarders, welke bezwaren zijn er of biedt de nieuwe supermarkt juist voordelen? Inwoners en ondernemers gaven aan, dat ze graag zouden zien dat op deze locatie woningen komen, andere detailhandel, recreatieve voorzieningen of een combinatie van deze opties. Ook waren er inwoners die juist graag een supermarkt zien.

We hebben de gemeenteraad bijgepraat over wensen en mogelijkheden

De afgelopen weken hebben we alle informatie geïnventariseerd, verder onderzoek gedaan en naar de juridische mogelijkheden en consequenties gekeken. Uit alle input kunnen we een aantal mogelijkheden (scenario’s) voor deze locatie in kaart brengen. Deze eerste inventarisatie hebben we op 10 juli tijdens een informele, besloten, vergadering met de gemeenteraad gedeeld. Belangrijk onderdeel hierbij was om de gemeenteraad bij te praten en te informeren over mogelijke wensen en opties en welke juridische en financiële gevolgen elke optie heeft.

We werken kansrijke opties uit naar advies voor gemeenteraad

De komende weken gaan we de meest kansrijke scenario’s verder in detail uitwerken. Hierbij kijken we wat passend is voor Ter Aar, onder andere op basis van de input van inwoners en ondernemers. Na de zomer stellen de raad, in een nota van uitgangspunten, voor hoe te komen tot een wijziging van het huidige bestemmingsplan. De gemeenteraad neemt hier uiteindelijk een besluit over.