Bewust Bewegen voor 55+

Ter Aar – Wist u dat je bij !Triggr dus ook mee kunt doen aan de fijne, goed georganiseerde Bewust Bewegen 55+ – lessen?

Elke dinsdagochtend van 09:00-10:00 onder leiding van Phemia de Boer van Phemia Move.
Wat wordt er precies gedaan?
Bewust Bewegen voor 55+ is gericht op het zo lang mogelijk in zowel lichamelijk, geestelijk en sociaal opzicht optimaal functioneren van de oudere mens.
Daarom zijn de activiteiten uitnodigend, stimulerend en vooral niet verplichtend.
De behoefte en de mogelijkheden van de deelnemers is een belangrijk uitgangspunt. Daarnaast wordt gewerkt aan sociale contacten, vreugde, motivatie, vrijheid, ontspanning en actieve betrokkenheid.
Daardoor is Bewust Bewegen voor 55+ betekenisvol voor de deelnemers, maar tevens voor de docenten en organisatoren. Bewust Bewegen voor 55+ richt zich op preventie en (re-)activering en is GEEN therapie.
Adres: stichting !Triggr, cultureel centrum, Middelweg 5 in Ter Aar, www.triggr.nu, 06-23071268