Bestuurders in gesprek met Schiphol

Regio – Vrijdag 1 november heeft Dick Benschop, CEO van Schiphol gesproken met verschillende bestuurders van gemeenten uit de provincies Zuid-Holland en Utrecht.

De Nieuwkoopse wethouder Elkhuizen was hierbij aanwezig.
De laatste jaren geven de gemeenten geregeld aan dat ze overlast ervaren van het vliegverkeer rondom Schiphol. Naar aanleiding van deze signalen heeft Gedeputeerde Willy de Zoete van de provincie Zuid-Holland Schiphol uitgenodigd voor een gesprek.
Tijdens dit gesprek vroegen wethouders en gedeputeerde aandacht voor ‘extra hinderbeperkende maatregelen’, om de overlast voor inwoners zoveel mogelijk te beperken. De bestuurders onderkennen het economisch belang van Schiphol, maar vinden dat dit niet meer in evenwicht is met de overlast die omwonenden ervaren. Klachtenrapportages van BAS (Bewoners Aanspreekpunt Schiphol) laten zien dat het aantal klachten de laatste jaren alleen maar toeneemt. Die klachten komen ook voor een groot deel uit gemeenten die verder van Schiphol liggen.
In de besluitvorming rond de toekomst van Schiphol overleggen Schiphol en het ministerie regelmatig met gemeenten die direct grenzen aan Schiphol. Maar ook in de gemeenten die iets verder liggen, in het buitengebied, is de problematiek groot. Met veel vliegbewegingen zijn er bijna geen rustmomenten meer, wat overlast en gezondheidseffecten oplevert voor de inwoners van dit gebied. Daarom vragen gemeenten in de provincies Zuid-Holland en Utrecht aandacht voor het beperken van de overlast in de buitengebieden. De volgende onderwerpen zijn tijdens dit overleg besproken:
Voorkomen van onnodig laag vliegen, zowel door startend als landend verkeer
Zorgen wat betreft geluidhinder en stikstofdepositie bij natuur- en stiltegebieden
Beperken van het veelvuldig gebruik van twee parallele banen
Beperken van het vliegverkeer in de nacht
Meer rustmomenten op een dag regelen en beter communiceren over verwacht baangebruik
Schiphol werkt momenteel aan een ‘pakket extra hinderbeperkende maatregelen’. Dick Benschop heeft toegezegd alle suggesties die zijn gedaan tijdens het gesprek hierin mee te nemen.