Bestratingswerk Oranjebuurt

Nieuwkoop – Aannemer AW Rijneveld is deze week gestart met bestratingswerkzaamheden in (delen van) de Bernhardlaan en Margrietlaan in Nieuwkoop.

Op de gemeentelijke website staat te lezen dat men verwacht dat het werk eind oktober klaar is. Tijdens de werkzaamheden zijn deze straten afgesloten. Op een aantal plekken in de wijk is het eenrichtingsverkeer opgeheven of zelfs de rijrichting anders. E.e.a. wordt met borden aangegeven.