Bestemmingsplan wat later ter inzage graag

Nieuwkoop – De gemeenteraad is donderdag 15 november akkoord gegaan met een gedeelte van het college voorstel inzake de transformatie van de Paradijsweg (natte kant).

Aan de kant van plas (de natte kant – red) wil een aantal ondernemers/eigenaren, verzameld in een Belangenvereniging Paradijsweg meer recreatiemogelijkheden creëren. Natuurlijk heeft de gemeente daar ook wat in de pap te brokkelen en het college van B en W stelt de raad o.a. voor om € 149.000,- beschikbaar te stellen voor een ontwerp bestemmingsplan en extra menskracht in te huren om de voortgang van het project te waarborgen. Vanuit de Belangvereniging Paradijsweg zou ook een bijdrage moeten komen.

Alleen de VVD vroeg bij monde van Paul Platen of de plannenmakers (eigenaren en stakeholders) nog een eigen bijdrage gaan leveren. Wethouder Ingwersen, die Elkhuizen verving, zei dat dat wel de bedoeling is, maar dat er nog geen helderheid over is.

Wethouder Guus Elkhuizen had op 1 november al aangegeven dat 31 maart druk op de ketel zet en hij hoopte dat de raad het college zou steunen met een aanvraag voor wat uitstel.

Dat gaat ook gebeuren, want het collegevoorstel werd goedgekeurd, maar ook een motie voor uitstel werd namens alle partijen aangenomen. In deze motie draagt de raad het college op om met de provincie in gesprek te gaan om het bestemmingsplan wat later (30 juni 2019) ter inzage te mogen leggen.