Bestemmingsplan “Visvijver Ons Stekkie, Noordse Buurt” ter inzage

Noordse Buurt – De raad heeft op 13 december 2018 ingestemd met de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan “Visvijver Ons Stekkie, Noordse Buurt”.
Naar aanleiding van de zienswijzen is het bestemmingsplan op twee onderdelen gewijzigd vastgesteld.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 31 januari 2019 voor een periode van zes weken ter inzage. U kunt de plannen inzien;
– Op ruimtelijke plannen.
In het Klant Contact Centrum, Teylersplein 1 te Nieuwveen tijdens openingstijden. Voor het inzien van de stukken is het niet nodig vooraf een afspraak te maken.