Besluitvormende raadsvergadering

Nieuwkoop – De gemeenteraad vergadert donderdag 12 juli om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen (Teylersplein 1). Over de meeste agendapunten heeft de gemeenteraad op 28 juni 2018 al meningsvormend gesproken.

Op de agenda o.a. Paradijsweg ‘natte-kant’, Buytewech-Noord, Oostkanaalweg 30, De Verwondering – Noordereiland, Warmterivier Schoterhoek II en Collegeprogramma.

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen besluitenlijst
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging van geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Aanvraag vangnetuitkering 2017*
 8. Raadsvoorstel Erfgoedverordening en Verordening op de erfgoedcommissie 2018*
 9. Raadsvoorstel Keuze type rekenkamer en programma van eisen*
 10. Raadsvoorstel Bestemmingsplan ‘De Verwondering – Noordereiland’
 11. Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten transformatie Paradijsweg ‘natte-kant’
 12. Raadsvoorstel Vaststelling vlekkenplan en duurzaamheidsambitie gebiedsontwikkeling Buytewech-Noord
 13. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Oostkanaalweg 30 (Ter  Aar)
 14. Raadsvoorstel Beschikbaarstelling krediet aanleg warmterivier deel Schoterhoek II
 15. Raadsvoorstel Diverse benoemingen
 16. Raadsvoorstel 1e Wijziging verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
 17. Raadsvoorstel Collegeprogramma 2018-2022
 18. Vragen half uur
 19. Mededelingen van het college van B&W
 20. Sluiting

* is geagendeerd als hamerstuk

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal 5 minuten inspreken; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken.