Besluitvormende raadsvergadering 27/9

Nieuwkoop – In het gemeentehuis te Nieuwveen is donderdag 27 september een besluitvormende raadsvergadering.


Vanaf 20.00 uur leidt burgemeester Frans Buijserd de vergadering en vooraf is er spreekrecht. Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie via 0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl

De raad zal zonder discussie het voorstel “Doorontwikkeling digitale dienstverlening” goedkeuren. In dit voorstel stelt het college de raad voor om een incidenteel bedrag van € 50.000,- voor 2018 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het project digitale handtekening en lean maken van de werkprocessen in het kader van de Digitale Agenda 2020. Ook vraagt men om een incidenteel bedrag van € 40.000,- voor 2018 voor het upgraden van de vergunningssoftware naar Squit 2020 om op tijd klaar te zijn voor de Omgevingswet.

Discussie zal er zeker nog wel zijn over het voorlopig ontwerp IKC/Sporthal Ter Aar. Op 13 september was er nog wel wat discussie en onwonenden hadden bezwaren, maar een meerderheid lijkt zich achter het voorstel te scharen. Er komt een verdiepte (lagere) sporthal, terwijl het IKC gebouw juist uit 3 verdiepingen gaat bestaan. De maximale bouwhoogte van 13,5 meter wordt echter niet overschreden. Wellicht is er nog een amendement te verwachten van Natuurlijk Nieuwkoop om echt “nul op de meter”te krijgen.

Over het Rekenkamer onderzoek “Op reis naar een Duurzaam Nieuwkoop”zal waarschijnlijk niet al te veel discussie zijn. René Carlier (NN) wilde op 13 september dat de raad meer initiatief neemt en de burger meer laten participeren. Daar voelden de andere fracties toen niet veel voor. Lisette Keijzers (SBN) ‘Laten we vooral pragmatisch en realistisch handelen.’ Elias van Belzen (SGP/CU) ‘We moeten niet op de stoel van het college gaan zitten.’

Over het vaststellen van bestemmingsplan Oostkanaalweg 30 is al voor september discussie geweest. Eigenaren willen daar drie woningen realiseren in het kader van het ‘Ruimte voor Ruimte’-principe na omzetting van de bestemming ‘Agrarisch-Glastuinbouw’ in ‘Agrarisch’.

Over het vergaderschema van de gemeenteraad zal ook niet al te veel discussie zijn en wellicht dat de raadsleden nog creatief aan de slag zijn geweest bij het raadsvoorstel over de rechtspositie van zichzelf. Het voorstel was 13 september geen probleem, maar discussie ontstond er over vergoedingen van o.a. reiskosten. Onder andere Annette Pietersen (D66) vroeg aandacht voor het vergoeden van (reis) of andere kosten voor wethouders die buiten de gemeente wonen. ‘Kunnen we dat aan een bepaald aantal kilometers koppelen? Vanuit Woerdense Verlaat of Alphen aan den Rijn is het gemeentehuis volgens mij even ver.’ Gemeentesecretaris Slooters gaf aan dat de raad veel zelf kan bepalen en wellicht dat er nog een amendement komt.