Berry Dors beoogd opvolger van Bernadette Wolters ziet af van wethoudersfunctie

Nieuwkoop – Berry Dors beoogd wethouder voor Natuurlijk Nieuwkoop zal niet aan de
slag gaan als wethouder in het College van Burgemeester & Wethouders
van de gemeente Nieuwkoop.


Door zijn sterke betrokkenheid bij de Nieuwkoopse gemeenschap en mede
gevoed door zijn ervaring als raadslid heeft Berry positief en met
enthousiasme gereageerd op de vraag van Natuurlijk Nieuwkoop om de
functie van de onlangs afgetreden wethouder Bernadette Wolters over te
willen nemen.
Met spijt in het hart heeft hij bij de voorbereiding op deze nieuwe
uitdaging moeten vaststellen dat hij onvoldoende heeft stilgestaan bij de
te verwachten druk die het werk als wethouder voor hem zal meebrengen
en het effect dat dat zou hebben op hemzelf en het bestuur van de
gemeente.
Dit inzicht heeft hem doen besluiten om af te zien van de functie van
wethouder.
Hij realiseert zich dat hij zijn partij in een moeilijke situatie brengt maar
geeft ook aan dat het beter is daar nu bij stil te staan dan op een later
moment.
Berry Dors zet zijn functie als raadslid voort.
Natuurlijk Nieuwkoop beraadt zich op dit moment nader hoe in de
opvolging van Bernadette Wolters kan worden voorzien.