Bermonderhoud

Nieuwkoop – Er wordt deze dagen weer onderhoud uitgevoerd aan de gemeentelijke bermen. Het maaien van de bermen wordt uitgevoerd door loonbedrijf van Vliet uit Ter Aar.

In de gemeente zijn er verschillende soorten bermen met een eigen maaicyclus. Zo zijn er bloemrijke bermen die niet direct gemaaid worden nadat de bloemen zijn uitgebloeid. We wachten tot de bloemen zaden hebben gemaakt. Een ander deel van de bermen wordt ecologisch beheerd. Dit betekent dat we de natuur wat meer haar gang laten gaan. Bij de ecologische bermen blijft het gras wat langer staan waardoor het hoger groeit. In verband met de verkeersveiligheid worden de eerste 75cm en de uitzichthoeken bij kruisingen wel vaker gemaaid.

Op we website van de gemeente kunt u bekijken waar, wanneer gemaaid wordt. Ga naar

http://www.nieuwkoop.nl/home/actuele-werkzaamheden_44276/item/onderhoud-bermen_279505.html