Benoemingen

Nieuwkoop – Na verkiezingen volgt een aantal mutaties in politieke fracties, in de raad en uiteraard ook in de samenwerkingsverbanden. Donderdag 24 mei staat een aantal benoemingen op de agenda.

De gemeente Nieuwkoop is vertegenwoordigd in diverse samenwerkingsverbanden. Na de gemeenteraadsverkiezingen moet deze vertegenwoordiging opnieuw bepaald worden. Met dit raadsvoorstel worden de afvaardigingen op hoofdlijnen geregeld. Inmiddels is het college gevormd en is in het B&W van 26 april is de deelname gekoppeld aan de portefeuille van de collegeleden.
Het gaat onder andere om benoemingen in het Schadeschap Schiphol, de Veiligheidsregio, diverse andere samenwerkingsverbanden met prachtige afkortingen: RDOG, SVHW, ODWH en VRHM

OmgevingsDienst West Holland

Regionale Dienst Openbare GezondheidsZorg


Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling

VeiligheidsRegio Hollands Midden