Benoemingen Auditcommisie

In de praktijk functioneerde de auditcommissie van de Nieuwkoopse gemeenteraad de afgelopen jaren anders dan in de auditverordening geregeld was. Een lid zou zich volgens de verordening niet kunnen laten vervangen en er zouden niet meer leden in de auditcommissie kunnen zitten dan het aantal fracties aan het begin van een periode. De evaluatie over het functioneren van de auditcommissie in 2017 bracht dit naar voren. Een wijziging van de verordening lag op basis daarvan voor de hand. Maar in de ogen van de griffie heeft de verordening geen meerwaarde. De auditcommissie kan gewoon blijven functioneren zoals ze dat hebben gedaan. De huidige verordening is ingetrokken en de commissie bestaat uit raadsleden en/of fractieassistenten en adviseert over allerlei financiële onderwerpen.

Leden zijn: Lizet Keijzers, namens SBN; Nick Draper, namens CDA; Paul Platen, namens VVD; Berry Dors, namens de Natuurlijk Nieuwkoop; Arnold van der Lee, namens D66 en Elias van Belzen, namens SGP/CU.