Bekijk plannen nieuw IKC Zevenhoven

Nieuwkoop – In Zevenhoven – Noordeinde komt een Integraal Kindcentrum (IKC).

gemeente-nieuwkoop

Tijdens een inloopbijeenkomst op dinsdag 6 juni worden belangstellenden bijgepraat over alle actuele ontwikkelingen. Tijdens de bijeenkomst licht de gemeente de plannen toe rondom de tijdelijke huisvesting, het stedenbouwkundig plan en de (tijdelijke) verkeersafwikkeling in het Noordeinde en Zevenhoven. Iedereen is welkom op 6 juni van 19.00 – 20.30 uur in de schoollocatie : aula De Diamant, locatie Noordeinde (Sint Jansstraat 21-23)

IKC

In een integraal kindcentrum werken basisonderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal samen aan de ontwikkeling van de kinderen.

In januari dit jaar werd besloten dat het IKC op de huidige schoollocatie in Zevenhoven komt. Samen met de IKC partners werken we aan de verdere ontwikkeling van het IKC zelf (in Zevenhoven – Noordeinde werken basisschool De Diamant, kinderopvang De Ark en kinderopvang SKL samen).