Beheerplan Nautisch en Vaarwegbeheer 2018-2022

Nieuwkoop – Het college van B en W stelt 24 mei de raad voor het beheerplan vast te stellen en de jaarlijkse storting in de voorziening met € 10.200 te verhogen naar € 25.200.

De gemeente heeft het vaarwegbeheer en het nautisch beheer voor een aantal vaarwegen binnen de gemeente. Hiervoor is in 2012 een eerste beheerplan vastgesteld. In de afgelopen planperiode is een eerste aanzet gegeven aan het nautisch en vaarwegbeheer. Er zijn verbeteringen doorgevoerd, maar ook zijn werkzaamheden uitgesteld. Dit beheerplan schetst de gemeentelijke visie en ambities voor het nautisch en vaarwegbeheer en geeft aan hoe men invulling wil geven aan het beheer van de vaarwegen binnen de gemeente. Een goed nautisch en vaarwegbeheer is een belangrijke randvoorwaarde voor de ontwikkeling van de waterrecreatie binnen Nieuwkoop, zo stelt het college.