Begroten blijft mensenwerk

Nieuwkoop – Het financiële plaatje van de gemeente Nieuwkoop ziet er redelijk rooskleurig uit.

Tijdens de behandeling van de begroting 2019, werd ook een meerjarenperspectief geschetst. Ondanks een wat sombere september circulaire (richtlijnen vanuit het kabinet – red) lijkt Nieuwkoop de komende jaren met een positief saldo te eindigen. We houden steeds wat over. Burgemeester en portefeuillehouder Buijserd zei dat er wel goed gekeken moet worden naar de uitgaven. ‘Met name bij de structurele uitgaven moeten vooraf goed overdenken wat dat op de lange termijn betekent.’
In het door Buijserd geschetste financiële plaatje houdt Nieuwkoop in 2019 129.000 euro over, in 2020 zou dat 459.000 euro moeten zijn en in 2021 zelfs 655.000 euro. De gedane investeringen in scholen (locaties) gaan vanaf 2022 zwaar(der) op de begroting drukken. Er zou in 2022 nog een heel klein plusje van 14.000 euro resten.
Niets is echter veranderlijker dan een gemeentelijke begroting. Actuele situaties en wijzigingen kunnen het resultaat positief en negatief be-invloeden. In 2017 dacht men dat er eind 2018 356.000 euro zou overblijven, in 2019 zou er 215.000 euro overblijven en in 2020 333.000 euro.
Pas na 31 december weten we hoe het jaar daadwerkelijk is afgesloten. Op dit moment lijkt Nieuwkoop ruim 4 ton over te houden. Er zijn echter nog 2 maanden te gaan.