Avond over het vitaliteitsakkoord

Nieuwkoop – De afgelopen maanden zijn er gesprekken gevoerd over het preventieakkoord, de nota gezondheid en het sportakkoord.

Uit deze gesprekken zijn veel ideeën en plannen voortgekomen.
Voor de drie beleidsterreinen werd onder andere met sportverenigingen, onderwijs, ondernemers, gezondheidszorg tot zorgverzekeraars en fysiotherapeuten gesproken. Omdat in de plannen overlap te zien is, is besloten om het preventieakkoord, de nota gezondheid en het sportakkoord om te zetten in het “Vitaliteitsakkoord” voor de gemeente Nieuwkoop.
Om tot het vitaliteitsakkoord te komen, willen we graag een terugkoppeling geven van de gesprekken en met de deelnemers bespreken welke acties de komende twee jaar van belang zijn. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 27 februari om 19.30 uur, in Golf en Country Club Liemeer (Golfpad 1, 2441 EW Nieuwveen).
Programma:
19.00 uur Inloop met koffie
19.30 uur Welkom door Golfclub Liemeer
19.40 uur Spreker Altior, Walking Football
19.50 uur Spreker J-Worxsout, cursus 6 domeinen
20.00 uur Akkoord, wat is er opgehaald?
20.15 uur Interactie
20.30 uur Netwerkborrel
21.00 uur Afsluiting
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot 20 februari door een e-mail te sturen naar verenigingsloket@nieuwkoop.nl